Tin tức MICE

Kết nối với chúng tôi

Sổ tay các lễ hội mùa hè tại Hàn Quốc (Tháng 7 - Tháng 8) (P. 1) Lễ hội quốc tế Hàn Quốc, lễ hội bùn Boryeong![Hàn Quốc] “BigCityBeats World Club Dome 2017 tại Hàn Quốc” -  BigCityBeats World Club Dome đầu tiên tại Châu ÁThông báo chính thức về việc mở rộng đối tượng được xét cấp thị thực đi lại vào Hàn Quốc nhiều lần và giản lược thủ tục thị thực áp dụng từ ngày 10/07/2017Bay Cùng Asiana Airlines - Du Lịch Cùng City Tour Bus

Sự kiện Online

Gyeonggi-Do Coupon Book