Phiếu giảm giá

Quà tặng đặc biệt từ Seven Luck Casino - 20.10.2017 ~ 30.06.2018

http://english.visitkorea.or.kr/enu/HD/event/2017/10/190201/enu.html

Ưu đãi 30% cho Music và Dance - 11.01.2018 ~ 29.12.2018

http://english.visitkorea.or.kr/enu/HD/event/2018/01/100101/coupon.jsp

Phiếu giảm giá tại Trick Eye Museum và Ice Museum - 18.01.2018 ~ 30.06.2018

http://english.visitkorea.or.kr/enu/HD/event/2018/01/170101/coupon.jsp

Phiếu giảm giá tại Bảo tàng Grevin - 18.01.2018 ~ 30.06.2018

http://english.visitkorea.or.kr/enu/HD/event/2018/01/170102/coupon.jsp

Running man - 08.02.2018 ~ 30.08.2018

http://english.visitkorea.or.kr/enu/HD/event/2018/02/070201/coupon.jsp

Vui chơi thả ga tại Insadong - 28.03.2018 - 30.09.2018

http://english.visitkorea.or.kr/enu/HD/event/2018/03/270201/coupon.jsp

Ưu đãi đặc biệt tại Shinsegae Duty Free - 25.04.2018 ~ 31.10.2018

http://english.visitkorea.or.kr/enu/HD/event/2018/04/230201/coupon.jsp